Dostawa pasków odczynnikowych, wyrobów diagnostycznych i jednorazowych nie chemicznych artykułów medycznych