lek. med. Andrzej Małecki

Dyrektor  

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ

w Grudziądzu 

tel. 56 64 40 950


mgr Anna Stańczak

Główny specjalista ds. świadczeń medycznych

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ

w Grudziądzu

tel. 56 64 40 950


mgr Elżbieta Sobczyk

Główna księgowa

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ

w Grudziądzu

tel. 56 64 40 954 


mgr Ilona Nowacka

Pielęgniarka koordynująca

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ

w Grudziądzu

tel. 56 64 40 956