Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Grudziądzu

Priorytetowym celem

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ

jest uczynić wszystko, aby dostarczać naszym Pacjentom wysokiej

jakości usługi medyczne mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych o Pacjentach.

Gwarantujemy usługi spełniające oczekiwania i wymagania Pacjentów

zgodne z etyką i tajemnicą lekarską, świadomi misji jaką spełniamy w społeczeństwie.

Działanie w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN –EN IS0 9001 oraz Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001 pozwoli na podniesienie zadowolenia, satysfakcji i zaufania naszych Pacjentów oraz współpracujących podmiotów rynku usług medycznych,

a także na utrzymanie najwyższego standardu usług medycznych.

Ustaloną Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania pragniemy realizować poprzez:

  • stałe, systematyczne doskonalenie i rozwój oferowanych usług oraz stosowanych zabezpieczeń danych medycznych i osobowych,
  • podnoszenie kwalifikacji i uświadamianie personelu,
  • doskonalenie i unowocześnianie zaplecza medycznego oraz teleinformatycznego.