Konkurs ofert dla psychologów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji pilotażowego programu „Wojskowy Telefon Wsparcia Psychologicznego dla żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP oraz najbliższych członków ich rodzin”