Dostawa odczynników,  pasków odczynnikowych,  wyrobów diagnostycznych i jednorazowych  artykułów medycznych

Postępowanie prowadzone jest na platformie e- zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-872f419b-8aa2-11ee-b55a-a22b2d7f700e